• 1 سال پیش

  • 32

  • 01:02

هم قد مخاطبت باش

مدرس میلیونر
0
0
0

هم قد مخاطبت باش

مدرس میلیونر
  • 01:02

  • 32

  • 1 سال پیش

توضیحات
مجموعه کار‌ها، حرف‌ها، رفتار، اطلاعات، محتوا، حتی جایی که تولید محتوا میکنی و ... جایگاه تو رو تو ذهن مخاطبت میسازه. ️حواست هست چه جایگاهی تو‌ ذهنش ساختی.

shenoto-ads
shenoto-ads