• 1 سال پیش

  • 69

  • 02:36

Aspirin vs Clopidogrel for chronic maintenance monotherapy after PCI

Daily cardiology
0
0
0

Aspirin vs Clopidogrel for chronic maintenance monotherapy after PCI

Daily cardiology
  • 02:36

  • 69

  • 1 سال پیش

توضیحات
The comparison of Clopidogrel and Aspirin monotherapy after PCI (HOST-EXAM trial)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads