• 10 ماه پیش

  • 27

  • 02:35
Impact: the paradox of physical activity in cardiovascular disease

Impact: the paradox of physical activity in cardiovascular disease

Daily cardiology
0
Impact: the paradox of physical activity in cardiovascular disease
  • 02:35

  • 27

  • 10 ماه پیش

Impact: the paradox of physical activity in cardiovascular disease

Daily cardiology
0

توضیحات
The contemporary Copenhagen general population study

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads