• 2 سال پیش

  • 41

  • 07:53

قصه تراپی 107 - کسب و کارم گم کردن است!

sedayezamin
1
1
0

قصه تراپی 107 - کسب و کارم گم کردن است!

sedayezamin
  • 07:53

  • 41

  • 2 سال پیش

توضیحات
" کسب و کارم گم کردن است! " نوشته: شاهین شرافتی  من با هر انتخاب، انتخاب دیگری را در جهانی موازی گم می‌کنم..!  شما شنونده‌ی صد و هفتمین قصه تراپی رادیو صدای زمین هستید. قصه‌هایی که می‌تونن وارد زخم‌هامون بشن؛  زخم‌هایی که دروازه‌ی ورود به جهان معناست. تصویر کاور: Haakankeles  کارتونیست مشهور اهل ترکیه که پیشنهاد می‌کنم به صفحه‌اش در  اینستاگرام سر بزنید و پروژه‌ی جذابش که لی‌لی‌پوت نام داره، تماشا کنید. موسیقی: Huron Carol/Kendra Logozar Reflections/Raphaela Gromes سپاس از مهر و همراهی شما که سفیر حال خوب هستید.

shenoto-ads
shenoto-ads