• 2 سال پیش

  • 18

  • 02:42

فصل اول تبدیل پول و ارز

انگلیسی با ماندانا
1
1
0

فصل اول تبدیل پول و ارز

انگلیسی با ماندانا
  • 02:42

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
سلام سلام دوستان شنوتو من، امروز با موضوعی همراه شما هستم که خودم خیلی عاشقشم تبدیل پول و ارز که از مهم ترین بخش های سفر هست. شما باید با توجه به کشور هدف اطلاعات دقیق از تبدیل پول و ارز داشته باشید تا به مشکل برنخورید.

با صدای
ماندانا
نیتیو ماندانا
انگلیسی ماندانا برای زبان آموزان مبتدی
دلنشین ماندانا
جذاب ماندانا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads