• 2 سال پیش

  • 17

  • 02:43

بخش اول اردو و چادر

انگلیسی با ماندانا
1
1
0

بخش اول اردو و چادر

انگلیسی با ماندانا
  • 02:43

  • 17

  • 2 سال پیش

توضیحات
سلام همراهان شنوتو، امروز با موضوع اردو و چادر در شنوتو همراه هم هستیم.

با صدای
ماندانا
انگلیسی ماندانا
نیتیو ماندانا
دلنشین
ماندانا برای مبتدی ها
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads