• 6 سال پیش

  • 11

  • 08:16

گفتگوی تیوال با آریان رضایی

آوای تیوال
7
7
0

گفتگوی تیوال با آریان رضایی

آوای تیوال
  • 08:16

  • 11

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با آریان رضایی / کارگردان. گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش برلین

با صدای
آریان رضایی
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads