• 5 سال پیش

  • 15

  • 08:24
گزارش آوای تیوال از نمایش وارونه

گزارش آوای تیوال از نمایش وارونه

آوای تیوال
0
گزارش آوای تیوال از نمایش وارونه
  • 08:24

  • 15

  • 5 سال پیش

گزارش آوای تیوال از نمایش وارونه

آوای تیوال
0

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش وارونه گفتگو با - همایون حجازی/ کارگردان - علی نورانی/ نویسنده - اسماعیل گرجی/ بازیگر - امین اسفندیار/ بازیگر

با صدای
محمد عسگری
عوامل نمایش وارونه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads