• 2 سال پیش

  • 31

  • 01:00:24

میدان فردوسی - قسمت هجدهم

پادکست میدان فردوسی
0
توضیحات
هجدهمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب " از رنگ گل تا رنج خار " اثر جناب استاد قدمعلی سرامی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، تفسیر جناب استاد سرامی از هفت خان رستم و هفت خوان اسفندیار را تشریح خواهیم کرد و خواهیم گفت : هفت‌خوان ِاسفندیار را موبدان زرتشتی، از داستان هفت‌خان ِرستم ساخته‌ و پرداخته‌اند؛ به این مقصود که پهلوان ِآیینی خود را برجسته کنند. اصالت، با هفت‌خان رستم است. پیام ِهفت‌خان ِرستم، از بین رفتن ِخودکامگی و خویشتن‌بینی رستم، و تثبیت ِایمان ِاو به خداوند است. شکل ِصحیح ِنوشتاری برای داستان رستم، هفت خان است و برای داستان اسفندیار، هفت خوان است. شباهت‌های دو داستان، نشان می‌دهد که زرتشتیان، با الگوبرداری از رستم، پهلوان ِخود را برجسته کردند؛ به طور مثال، رویین‌تنی، در برابر ببر ِبیان. . در بخش دوم به معرفی هفت‌خانی‌ها و هفت‌خوان‌واره‌ها خواهیم پرداخت. همچنین شباهت‌های هراکلس ( هرکول ) را با رستم و دیگر شخصیت‌های شاهنامه تشریح خواهیم کرد و خواهیم گفت : هفت‌خانی‌های عبارت‌اند از : داستان گشتاسپ، اسکندر، بوذرجمهر و کسری. هفت‌خوان‌واره‌ها عبارت‌اند از : داستان بهرام گور، داستان بهرام چوبین احتمالا نبردهای ایرانیان با یونانیان در زمان هخامنشیان باعث شده است هفت‌خان‌های ایرانی از اساطیر یونانی مایه بگیرد و روایت‌های "هراکلس" (هرکول ) وارد شاهنامه شود. شباهت‌های هراکلس با رستم، زال ، اسفندیار ، اسکندر ، بیژن ، بهرام گور بسیار جالب‌توجه است. . تشریح جغرافیای تاریخی نیمروز در شاهنامه همراه با معرفی لالایی هراتی در افغانستان با اجرای استاد وهاب‌ مددی

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads