• 2 سال پیش

  • 0

  • 01:17:44

میدان فردوسی - قسمت چهاردهم

پادکست میدان فردوسی
1
1
0

میدان فردوسی - قسمت چهاردهم

پادکست میدان فردوسی
  • 01:17:44

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
چهاردهمین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشریح ِموضوعی ِکتاب مقدمه ای بر رستم و اسفندیار اثر جناب استاد شاهرخ مسکوب . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : داستان رستم و اسفندیار، درواقع یک دوره، نقد کامل حکومت دینی و نقد جهادگران ِمذهبی و اندیشه‌های بنیاد‌گرایانه مذهبی است. رستم یک قهرمان ملی است که برای منافع ملی شمشیر می‌زند؛ اما اسفندیار یک غازی است که برای مذهب شمشیر می‌زند. سیمرغ در شاهنامه، ترکیب ِدو مرغ اسطوره‌ای ِوارغن و سئن است. . تشریح جغرافیای تاریخی روم در شاهنامه همراه با معرفی موسیقی ترکیه با اجرای ارکان اوغور

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads