• 2 سال پیش

  • 39

  • 27:36

قسمت هفدهم: سلام دنیا

رادیو دچارانه
1
1
0

قسمت هفدهم: سلام دنیا

رادیو دچارانه
  • 27:36

  • 39

  • 2 سال پیش

توضیحات
دریا سرفه‌هاش زیاد شده و به همین خاطر، بیخیالِ ساختن اپیزود جدید شده بودیم؛ اما با اصرار من و بخاطر خیلی از شماها که ازمون اپیزود جدید خواسته بودید، سعی کردیم این قسمتو منتشر کنیم دنیا ارزششو نداره واقعا خیلیم جدی نیست ما هم جدی نمی گیریمش

shenoto-ads
shenoto-ads