• 2 سال پیش

  • 84

  • 21:07

قسمت دوازدهم: جوانی کن

رادیو دچارانه
4
4
0

قسمت دوازدهم: جوانی کن

رادیو دچارانه
  • 21:07

  • 84

  • 2 سال پیش

توضیحات
جوانی از ابی / شعر خوانی استاد شهریار/ روزهای خوب کودکی از گروه بمرانی/ خیام با صدای استاد شجریان / ------------------------------------------------- رمان دانه زیر برف از ایگنازیو سیلونه/ نمایشنامه تاجر ونیزی از ویلیام شکسپیر/ انسان خداگونه از یوال نوح حراری/ شعری از استاد هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه/ -------------------------------------------------- این قسمت به پیشنهاد احسان حاتمی عزیز ساخته شد Ehsan hatami

shenoto-ads
shenoto-ads