• 3 سال پیش

  • 48

  • 27:20

قسمت سیزدهم: تنها صداست که می‌ماند

رادیو دچارانه
0
توضیحات
در اپیزود سیزدهم می شنوید: خسرو شکیبایی / سهراب سپهری/ عزیز نسین/ افشین صالحی/ گروه آریان / فرمان فتحعلیان/ کینگ رام / یغما / هالیا پوشویا توسکا / پروین / ابی / ارنست همینگوی / شفیعی کدکنی/ استاد شجریان/ همایون

shenoto-ads
shenoto-ads