• 2 سال پیش

  • 238

  • 01:42:51

قسمت5 - زندگینامه دکتر محمدمهدی روحانی - مدیرعامل «سرای ابریشم» بازارچه فرش

پادکست اکنون
0
0
1

قسمت5 - زندگینامه دکتر محمدمهدی روحانی - مدیرعامل «سرای ابریشم» بازارچه فرش

پادکست اکنون
  • 01:42:51

  • 238

  • 2 سال پیش

توضیحات
نکته مهم در «بیزینس‌های فامیلی» چیست؟ کلمه «زودبازده» توهمی بیش نیست! / سازگاری، اصل تجارت و کار است / همه ناامید می‌شوند مهم مدت زمانی است که ناامید می‌مانی. / این‌ها بخشی از صحبت‌های آقای محمدمهدی روحانی مدیرعامل سرای ابریشم و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمانی پارسه است که در گفتگو با سجاد سلیمانی و به عنوان پنجمین قسمت پادکست اکنون، ثبت و ضبط و منتشر شد. . اسپانسر یا حامی مالی این قسمت مهدی رضایی شماره موبایل 09128760047 instagram: https://www.instagram.com/imahdirezaee/​ . اینستاگرام آقای محمد مهدی روحانی https://www.instagram.com/dr.mahdirouhani/ . برای حمایت مالی از پادکست اکنون و اهداف و برنامه‌های آن لینک زیر را کلیک کنید https://sajadsoleimani.com/donate-aknonpodcast/ . سایت پادکست اکنون https://sajadsoleimani.com/aknonpodcast/​ . هفته‌ی چهارم خردادماه سال 1400 خورشیدی با مهر سجاد سلیمانی

shenoto-ads
shenoto-ads