• 2 سال پیش

  • 160

  • 11:19

قسمت سوم : فوتبالیستی که رییس جمهور شد (بخش دوم)

آوانتاژ
1
1
0

قسمت سوم : فوتبالیستی که رییس جمهور شد (بخش دوم)

آوانتاژ
  • 11:19

  • 160

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت ، بخش دوم از ماجرای جذاب رئیس جمهور شدن جرج وآ رو می شنوید.

با صدای
کوثر قاسمی
عرفان مرشدی
علی عشق آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads