• 1 سال پیش

  • 0

  • 11:19
قسمت سوم : فوتبالیستی که رییس جمهور شد (بخش دوم)

قسمت سوم : فوتبالیستی که رییس جمهور شد (بخش دوم)

آوانتاژ
1
قسمت سوم : فوتبالیستی که رییس جمهور شد (بخش دوم)
1
0

قسمت سوم : فوتبالیستی که رییس جمهور شد (بخش دوم)

آوانتاژ
  • 11:19

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت ، بخش دوم از ماجرای جذاب رئیس جمهور شدن جرج وآ رو می شنوید.

با صدای
کوثر قاسمی
عرفان مرشدی
علی عشق آبادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads