• 3 سال پیش

  • 492

  • 31:20

کتاب کویر قسمت اول

کوچه پادکست
1
1
0

کتاب کویر قسمت اول

کوچه پادکست
  • 31:20

  • 492

  • 3 سال پیش

توضیحات
کتاب کویر قسمت اول نوشته دکتر علی شریعتی ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای سازمان بهزیستی نابیناین ایران تهران به تارخ 31 شهریور ماه 1358 گوینده خجسته سهوان صدابردار حسین فراهانی kochehpodcast.ir www.instagram.com/kochehpodcast

با صدای
خجسته سهوان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads