• 3 سال پیش

  • 164

  • 07:08

پادکست شماره ۱۰۲: افزایش تولید ایمنوگلوبولینA در روده گوساله های تازه متولد شده

رادیو آگرین تک
8
توضیحات
بطور کلی یک عامل کلیدی در سلامتی و رشد دام های جوان مدیریت مناسب در مراحل اولیه زندگی است. این مطالعه نشان داد که عملکرد ایمنی در گوساله های یک هفته ای که از تولد با مخمر ساکارومایسیس سرویسیه تغذیه شده اند افزایش می یابد. بخصوص، مشخص گردید که گوساله ها قادر هستند که ایمنوگلوبولین A با منشا داخلی را در دستگاه گوارش تولید کنند، که در ایلئوم و کولون در مقایسه با قسمت انتهایی دوازدهه غلظت بیشتری دارد، و تعداد سلول های پلاسما تولید کننده ایمنوگلوبولین A در ایلئوم نیز بیشتر است. نکته مهم این بود که افزودن مخمر به اغوز جذب ایمنوگلوبولین را کاهش نمی دهد. علاوه بر این، افزودن مخمر باعث تقویت سیستم ایمنی بر علیه عوامل بیماری زا می شود و هموستاز روده ای را در دستگاه گوارش با تحریک تولید و ازادسازی ایمنوگلوبولینA داخلی و افزایش تعداد باکتری های مفید ایجاد می کند.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads