• 3 سال پیش

  • 41

  • 23:45

طاعون بلای خانمان سوز

بیولند
4
4
0

طاعون بلای خانمان سوز

بیولند
  • 23:45

  • 41

  • 3 سال پیش

توضیحات
طاعون بیماری بسیار کشنده ای که باعث مرگ میلیون ها نفر در طی تاریخ شد و اثرات زیادی در تمام جنبه های زندگی بشر داشت. از تاثیر در آب و هوا و کشاورزی گرفته تا تاثیرات بر ادبیات و هنر. فروپاشی برخی سلسله های مهم و از بین رفتن کامل بعضی از قبایل بومی تنها بخشی از این تاثیرات است. برای دسترسی به منابع اپیزود و توضیحات بیشتر از سایت ما به آدرس biologyland.com دیدن کنید

با صدای
هما کشاورز
فاطمه یوسف صابر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads