• 3 سال پیش

  • 36

  • 13:50
توضیحات
هدف تانگ فو! این است که چگونه می توانید اعتماد به نفس خود را تقویت کنید تا کسی نتواند با حرف هایش شما را آزار دهد و زمانی که کسی شما را برمی انگیزد، بتوانید با استفاده از روش های مشابه هنرهای رزمی این کتاب که ذهن و زبان را تقویت می کند، ماهرانه از خود حمایت کنید. گویندگان: مسعود حبوباتی و ریحانه علامی و مهدی جعفری نویسنده: مسعودحبوباتی

با صدای
مسعود حبوباتی
ریحانه علامی
مهدی جعفری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads