• 3 سال پیش

  • 78

  • 07:58

چشم هارا باید شست

رادیو بروکا
1
توضیحات
پشت جلد کتاب برتری خفیف نوشته‌که: شما می توانید با توجه به اندازه مشکلاتی که یک نفر را افسرده و غمگین می کند محدودیت های زندگی او را تخمین بزنید. همچنین می توانید با توجه به اندازه مشکلاتی که یک شخص حل می کند میزان موثر بودن زندگی او را اندازه گیری کنید. هرگاه پیشرفت مثبتی را در زندگی تان خلق می کنید، موج های مثبتی را ایجاد می کنید که در اطرافتان پخش می شوند؛ درست مانند زمانی که سنگریزه ای در یک آبگیر می افتد. گویندگان: مسعود حبوباتی، راضیه السادات موسوی، مهدی جعفری نویسنده: مسعود حبوباتی

با صدای
مسعود حبوباتی
راضیه السادات موسوی
مهدی جعفری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads