• 2 سال پیش

  • 8.0K

  • 12:29

جرعه 1 ● خوانش تالیفی

پادکست می | Mey
14
14
1

جرعه 1 ● خوانش تالیفی

پادکست می | Mey
  • 12:29

  • 8.0K

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه اول : خوانش ِتالیفی این جرعه نخست از مِی است که می‌گوشید. آنچه خواهید شنید: ◦ آدمی و لذت ِکشف ◦ بکر پیمایی در تفکر ◦ منابع پادکست می ◦ مثلث خوانش تألیفی ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور ♪ موسیقی: با آب‌های روان – مهدی پاک‌نژاد • تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads