• 3 سال پیش

  • 65

  • 01:40:51

درد و مشکل چه نقشی در زندگی ما دارن؟

هنرروان
2
2
0

درد و مشکل چه نقشی در زندگی ما دارن؟

هنرروان
  • 01:40:51

  • 65

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت درمورد نقش درد و مشکلات در زندگی حرف میزنیم

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads