• 2 سال پیش

  • 82

  • 01:50:23

جدایی و فرآیند های روانی آن

هنرروان
2
2
0

جدایی و فرآیند های روانی آن

هنرروان
  • 01:50:23

  • 82

  • 2 سال پیش

توضیحات
همه تو زندگی مجبور به ترک کردن یک سری افراد میشیم

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads