• 2 سال پیش

  • 1.4K

  • 04:46

چگونه به نوجوانان کمک کنیم تا استعداد خود را کشف کنند

گوالش
1
1
0

چگونه به نوجوانان کمک کنیم تا استعداد خود را کشف کنند

گوالش
  • 04:46

  • 1.4K

  • 2 سال پیش

توضیحات
مینه های مورد علاقه افراد با هم تفاوت دارد اما همیشه برای هر کسی چیزی وجود دارد که او را هیجان زده کرده و با رضایت غیر قابل توصیف پر کند. متأسفانه ، اکثر مواقع زمانی که نوجوانان علاقه خود را کشف می کنند ، معمولاً خیلی دیر است زیرا آنها قبلاً وقت و تلاش زیادی را صرف کارهایی کرده اند که توسط دیگران پیشنهاد شده است. کسی نمی تواند زمان را برگرداند و دوباره در آغاز سالهای نوجوانی خود باشد.

shenoto-ads
shenoto-ads