• 2 سال پیش

  • 254

  • 06:38

5 راهکار برای استعدادیابی و پرورش کودکان و نوجوانان

گوالش
0
0
0

5 راهکار برای استعدادیابی و پرورش کودکان و نوجوانان

گوالش
  • 06:38

  • 254

  • 2 سال پیش

توضیحات
بسیاری از والدین از همان دوران کودکیِ فرزند دلبند خود، در مورد اینکه آینده فرزندشان چه خواهد شد و چه شغلی خواهد داشت رویا پردازی هایی دارند یافتن تعادل بین واقعیت های موجود و آرزوی شما برای فرزاندانتان قطعا میتواند به آنها برای داشتن زندگی بهتر کمک کند اگرچه داشتن آرزوهای بزرگ برای او از درخشان ترین قسمت قلب شما به وجود می آید ، اما تعیین استانداردها و انتظارات برای فرزندتان بر اساس دید شما و نه براساس واقعیت و توانایی های آنها فقط زمینه فشار روانی را برای فرزندتان ایجاد می کند. عدم توانایی در رسیدن به استانداردها و خواسته های شما باعث ایجاد ناامیدی در فرزندتان خواهد شد و این کاری است که شما قطعاً نمی خواهید انجام دهید. والدین باید تمام تلاش خود را بکنند تا بتواند محیطی سالم ایجاد کنند که در آن فرزند ، خودش بتواند رشد کرده و سلامت داشته باشد. اما این تنها کاری نیست که باید انجام دهید کشف استعداد فرزاندانتان باید در صدر لیست اولویتهای شما قرار بگیرد.

shenoto-ads
shenoto-ads