• 3 سال پیش

  • 212

  • 15:22

داستان کوتاه "مراسم اعدام" نوشته ی جورج اورول

داکو
9
9
0

داستان کوتاه "مراسم اعدام" نوشته ی جورج اورول

داکو
  • 15:22

  • 212

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان کوتاه مراسم اعدام، نوشته ی جورج اورول https://twitter.com/dakocast https://dakocast.ir/ https://t.me/DakoCast

با صدای
آرمان اخلاص پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads