• 3 سال پیش

  • 40

  • 06:16

داستان کوتاه "عدل"

داکو
0
0
0

داستان کوتاه "عدل"

داکو
  • 06:16

  • 40

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان کوتاه "عدل" نوشته ی صادق چوبک https://twitter.com/dakocast https://dakocast.ir/ https://t.me/DakoCast

با صدای
آرمان اخلاص پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads