• 3 سال پیش

  • 330

  • 07:36

پادکست بازارهای جهانی پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

اکوایران
0
0
0

پادکست بازارهای جهانی پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹

اکوایران
  • 07:36

  • 330

  • 3 سال پیش

توضیحات
دیدگاه دو بانک بزرگ درباره افق بازارهای پررونق روز گذشته اخبار مثبت جدید درباره واکسن کرونا بر خوشبینی ها درباره افق بازارها افزود. تحلیلگران بانک بارکلیز دیدگاهی خاص درباره آینده اقتصاد جهان و بازارهای مالی دارند و در گزارش امروز به این دیدگاه اشاره شده است. وضعیت بازار نفت کمی تامل برانگیز است و بانک مریل لینچ در همین زمینه هشدار داده است. در گزارش امروز به چند موضوع مهم درباره بازارها و نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است.

با صدای
احسان آذری‌نیا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads