• 3 سال پیش

  • 266

  • 07:43

پادکست بازارهای جهانی جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

اکوایران
0
0
0

پادکست بازارهای جهانی جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

اکوایران
  • 07:43

  • 266

  • 3 سال پیش

توضیحات
برندگان و بازندگان بهبود وضعیت اقتصاد چه شرکت هایی هستند؟ اخیرا تحولات در بازارهای مختلف سبب شده سرمایه گذاران ترجیح دهند مدتی منتظر باشند تا جهت گیری بازارها مشخص شود. در سه هفته گذشته، ساخته شدن واکسن برای کرونا و آغاز رسمی انتقال قدرت به دولت بعدی در آمریکا بر ریسک پذیری سرمایه گذاران افزوده اما این همه داستان نیست و شاهد تحولات نامتعارف در برخی بازارها هستیم. در گزارش امروز به سه سناریو درباره افق بازار طلا، وضعیت بازار نفت و فلزات پایه، و سقوط قیمت ارزهای دیجیتال اشاره شده است.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads