• 3 سال پیش

  • 196

  • 07:33

پادکست بازارهای جهانی دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

اکوایران
0
0
0

پادکست بازارهای جهانی دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

اکوایران
  • 07:33

  • 196

  • 3 سال پیش

توضیحات
افزایش ریسک پذیری به رغم تشدید بحران کرونا! امروز معاملات بازارهای جهان در حالی آغاز شده که سرمایه گذاران درباره طیفی از موضوع ها نگران هستند البته جو حاکم بر بازارها منفی نیست زیرا سرمایه گذاران درباره آینده خوشبین هستند. در گزارش امروز به نشست گروه بیست، وضعیت بازارها در نخستین روز معاملات، ارقام پیش بینی شده برای قیمت طلا در هفته جاری و یک ماه آینده، و نکاتی که فعالان بازار نفت، فلزات پایه و سنگ آهن باید به آن توجه کنند اشاره شده است. تاب آوری بازارها در برابر بحران همه گیری افزایش یافته است.

shenoto-ads
shenoto-ads