• 3 سال پیش

  • 52

  • 24:13

۱۹: واکنش در کسب و کار

پادکست ماورا
0
0
0

۱۹: واکنش در کسب و کار

پادکست ماورا
  • 24:13

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
فعالین کسب و کارها و بازار‌‌های سرمایه پیوسته در مواجهه با موقعیت‌هایی هستند که باید در قبال آن‌ها کاری انجام بدهند. در اپیزود نوزده پادکست ماورا که قسمت سوم از فصل «تحول در کسب و کار» است، به تمایز دادن کنش از واکنش و مصادیق واکنش‌‌هایی که انتخاب ما نیستند پرداختیم.

با صدای
خشایار پاکفر

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads