• 2 سال پیش

  • 164

  • 26:44

الویس پریسلی

بیوگرافی
2
63%
2
0

الویس پریسلی

بیوگرافی
  • 26:44

  • 164

  • 2 سال پیش
63%

توضیحات
زندگی کوتاه اما درخشان پادشاه راک اند رول

با صدای
مونا یوسفی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads