• 3 سال پیش

  • 83

  • 01:20:12

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 5: زوبین خبازی

رادیو آویژ
0
0
0

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 5: زوبین خبازی

رادیو آویژ
  • 01:20:12

  • 83

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود پنجم از بخش SYNTHESIS رادیوآویژ، با زوبین خبازی درباره‌ی پارامتریسیسم و به طور کلی استفاده از دانش دیجیتال در معماری به گفت و گو نشستیم.

با صدای
صدرا شریفی
مهسا یاوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads