• 3 سال پیش

  • 76

  • 05:01

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 00: معرفی

رادیو آویژ
6
6
0

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 00: معرفی

رادیو آویژ
  • 05:01

  • 76

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو آویژ پادکستی است درباره‌ی معماری و ما در این اپیزود هدف از شکل گیری و روند آن را توضیح میدهیم.

با صدای
صدرا شریفی
مهسا یاوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads