• 3 سال پیش

  • 113

  • 01:03:33

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 01: آرش نصیری

رادیو آویژ
1
1
0

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 01: آرش نصیری

رادیو آویژ
  • 01:03:33

  • 113

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود اول از بخش SYNTHESIS رادیوآویژ، با آرش نصیری عزیز درباره‌ی موضوعاتی که به ماهیت معماری مرتبط هستند نظیر "جایگاه و مفهوم ایده" صحبت کردیم.

با صدای
صدرا شریفی
مهسا یاوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads