• 3 سال پیش

  • 52

  • 02:56

پشت کنکور بمانم یا نه!؟

مشاوران آلفا
0
0
0

پشت کنکور بمانم یا نه!؟

مشاوران آلفا
  • 02:56

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
اگر بعد از انتشار نتایج هنوز مردد هستید پشت کنکور بمانید یا ادامه دهید؟ در این فایل صوتی به مهمترین سوالات شما پاسخ می دهیم مشاوران آلفا 04133375625

با صدای
استاد احمد احمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads