• 3 سال پیش

  • 27

  • 13:40

رنگین‌کمان را بخور!

مزه
0
0
0

رنگین‌کمان را بخور!

مزه
  • 13:40

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
این قسمت از رنگها حرف می‌زنیم. چی شده که این همه رنگ توی غذاها می‌بینیم؟ لینک کتاب(on color): https://www.amazon.com/Color-David-Kastan/dp/0300171870 منابع این قسمت: https://www.sciencedirect.com/book/9781782420118/colour-additives-for-foods-and-beverages https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-chromatography-a https://www.amazon.com/Color-David-Kastan/dp/0300171870 https://gastropod.com/

با صدای
هانا باقری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads