• 3 سال پیش

  • 32

  • 15:35

«اورژانس اجتماعی‌»

گفت آپ
0
0
1

«اورژانس اجتماعی‌»

گفت آپ
  • 15:35

  • 32

  • 3 سال پیش

توضیحات
?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅اورژانس اجتماعی ✅نحوه خدمات رسانی به جامعه هدف ✅ارتباط با مرکز مداخله با بحران های فردی،خانوادگی و اجتماعی

با صدای
سارا محمودی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads