• 2 سال پیش

  • 39

  • 09:59

کانفورمیسم

ناتمام
2
2
1

کانفورمیسم

ناتمام
  • 09:59

  • 39

  • 2 سال پیش

توضیحات
کانفورمیست یا حزب باد، اصطلاحی است که اشاره به افراد دارد که فاقد پایبندی خاصی هستند و در هر فطره زمانی سمت و سویی متناسب با وضع موجود اتخاذ می کنند . . . در واقع یک فرد عضو حزب باد ، فرصت‌طلبی است که انگلیسی ها به رفتارش Opportunism می گویند و به معنای تغییر رویکرد فرد بر حسب دگرگونی اوضاع و سود شخصی است به عبارت بهتر یک کانفورمیست همواره به سوی قدرتِ وقت گرایش دارند و پایبند اصولی نیست و یا اصول خود را همواره برای کسب منافع فدا می‌کنند.

با صدای
بهنام نجم الدین
بهنام نجم الدین
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads