• 3 سال پیش

  • 0

  • 02:44

پادکست عاشورایی - چه کسی از جنگ خسته شده است؟

نقدکست
0
0
0

پادکست عاشورایی - چه کسی از جنگ خسته شده است؟

نقدکست
  • 02:44

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
تورقی بر کتاب گنجینه آسمانی، گفتار متن های شهید سید مرتضی آوینی در مستندهای روایت فتح - قسمت چهارم

با صدای
پژمان خلیل زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads