• 3 سال پیش

  • 87

  • 40:06

سه-جنبش هیپی قسمت سوم: دوره همی قبایل

تارکست
0
0
0

سه-جنبش هیپی قسمت سوم: دوره همی قبایل

تارکست
  • 40:06

  • 87

  • 3 سال پیش

توضیحات
در قسمت سوم پرونده جنبش هیپی به روایت پیشینه های تاریخی این جنبش و نهایتا مکان و زمان دقیق تولد این جنبش میپردازیم

با صدای
علی زرین قلم
زینب فریمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads