• 4 سال پیش

  • 126

  • 38:49

دو-جنبش هیپی قسمت دوم؛ترکش های جنگ در قلب آمریکا

تارکست
0
0
0

دو-جنبش هیپی قسمت دوم؛ترکش های جنگ در قلب آمریکا

تارکست
  • 38:49

  • 126

  • 4 سال پیش

توضیحات
در قسمت دوم پرونده ی جنبش هیپی به روایت ادامه ی جنگ ویتنام و حضور نیروی زمینی آمریکا در این کشور میپردازیم. همچنین سری میزنیم به جنبش ها و اعتراضات داخلی آمریکا که در اعتراض به حضور نظامی این کشور در این جنگ شکل گرفته بود.

با صدای
علی زرین قلم
زینب فریمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads