• 3 سال پیش

  • 155

  • 00:00

مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی
1
1
0

مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی
  • 00:00

  • 155

  • 3 سال پیش

توضیحات
در روابط صفر و یک نباشیم ضربالمثل قدیمی که میگه با یک کشمش گرمیش میشه با یه اوره سردیش با یک توجه میگیم طرف ته معرفته با یه ناراحتی میگیم مار تو استین پرورش دادیم. هر اتفاقی افتاد یک نمره کم کن مثل غلط امتحانی ۲۰ رو ۱۹ بده یهو صفر نده

با صدای
احمد احمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads