• 7 سال پیش

  • 45

  • 28:16

خوردارِ نیک_ قسمت ششم

خوردارِ نیک
6
6
1

خوردارِ نیک_ قسمت ششم

خوردارِ نیک
  • 28:16

  • 45

  • 7 سال پیش

توضیحات
29 دقیقه گفتگو با معین قهرمانی، نویسنده‌ی کتاب Rethink Your Diet و پژوهشگر در حوزه‌ی خوراک سالم پیرامون: نقد دو نوشته‌‌ در حوزه‌ی گیاهخواری در مجله‌ی شهرِ کتاب راه ارتباطی با معین قهرمانی: http://rethinkyourdiet.com لینک نوشته‌هایی که در این پادکست نقد شدند: http://tinyurl.com/h4uoqt9 http://tinyurl.com/zdmd4od

shenoto-ads
shenoto-ads