• 3 سال پیش

  • 307

  • 21:59

قسمت چهارم: تیمارستان دَنورز

واهمه
1
1
0

قسمت چهارم: تیمارستان دَنورز

واهمه
  • 21:59

  • 307

  • 3 سال پیش

توضیحات
واهمه: واقعیت ترسناک‌تر از تخیل قسمت چهارم: تیمارستان دَنورز در این قسمت از واهمه، وقایع ترسناک تیمارستان دولتی دَنورز رو روایت می‌کنم. شاید ترس ما از تیمارستان بیهوده نبوده. اما این قسمت باعث میشه بجای ترسیدین از بیماران اعصاب و روان از آدم‌های بیمار به ظاهر سالم بترسیم. تلگرام: https://t.me/mardomak_media اینستاگرام: @mardomak.media

shenoto-ads
shenoto-ads