• 3 سال پیش

  • 435

  • 06:30

نقدکست – نقد فیلم مرد ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی

نقدکست
0
0
0

نقدکست – نقد فیلم مرد ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی

نقدکست
  • 06:30

  • 435

  • 3 سال پیش

توضیحات
فیلم مرد ایرلندی – The Irishman آخرین اثر مارتین اسکورسیزی، این روزها توجه همگان را آنچنان به خود جلب کرده است که نام این کارگردان صاحب سبک سینما، بیش از پیش، سر زبان‌ها بیافتد. مارتین اسکورسیزی با ساخت ایرلندی، بار دیگر به سراغ فضایی رفته است که امکان ندارد بخواهید در باب آن صحبت کنید و از اسکورسیزی نامی به میان نیاورید؛ فضای گانگستری و مافیای آمریکایی که در هراس و دلهره و خشونت می‌گذرد.

با صدای
دانیال هاشمی پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads