• 7 سال پیش

  • 15

  • 08:39

پادکست تک شات - قسمت پنجاهم (موضوع داغ هفته: هرآنچه در کنفرانس سپتامبر اپل گذشت)

سایت تک شات
18
توضیحات
قسمت پنجاهم پادکست تک شات با موضوع داغ معرفی هرآنچه در کنفرانس سپتامبر اپل گذشت منتشر شد. http://techshot.ir/radio/542/100248#Pos

shenoto-ads
shenoto-ads