• 2 سال پیش

  • 2

  • 46:06
شرح غزل 16 حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

شرح غزل 16 حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

سهیل قاسمی
0
شرح غزل 16 حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
  • 46:06

  • 2

  • 2 سال پیش

شرح غزل 16 حافظ - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

سهیل قاسمی
0

توضیحات
نشست زنده اینستاگرامی - سهیل قاسمی و نیما مصطفوی - بررسی غزل 16 حافظ: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت... اجرای غزل: فرناز عالشی

با صدای
سهیل قاسمی
نیما مصطفوی
فرناز عالشی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads