• 4 سال پیش

  • 527

  • 15:07

سحرنامه ۷: نمی‌دانید آن بیرون چه کرده‌اند!

سحرنامه
4
توضیحات
صدایتان زدم. انگار نشنیدید. بلندتر صدا زدم. از گلویم فریاد ضخیمی‌ از خشم بیرون زد. ترسیدم. شما هم ترسیدید. سر بلند کردید و به بدن من خیره شدید. مرا نشناختید. عجیب‌ شده بودم. به بدن خودم نگاه کردم. عجیب‌تر شده‌ بودم. من لباس تنم بود. لباس چوپان‌ بر تنم بود. ای گوسفندان سر در آخور باورتان می‌شود؟ موسیقی‌های مورد استفاده در اپیزود هفتم: Incognito Garden - Illusions Devenez Parfait - Emma Spell Liberté - Emma Spell Swing-Set Murders - Two Steps From Hell Kaam Dard - Moonhead Degardisi - Moonhead Forbidden - Sepideh Vahidi

با صدای
سحر رفیع
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads