• 2 سال پیش

  • 129

  • 40:46

فمنیسم آکادمی؛ همچنان نه!

فمنیسم آکادمی
0
0
0

فمنیسم آکادمی؛ همچنان نه!

فمنیسم آکادمی
  • 40:46

  • 129

  • 2 سال پیش

توضیحات
این قسمت در مورد وضعیت و تلاش‌های زنان در عصر روشنگری و رنسانس میگم، دورانی که از دین تا فلسفه تغییر کرد.

با صدای
حدیث خسروی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads